Skadestånd 

Advokat Winn står på din sida i frågor som gäller bland annat

  • personskada 
  • trafikskada
  • behandlingsskada
  • diagnosskada
  • skada av hund
  • skada på egendom
  • förmögenhetsskada
  • ersättning ur ansvarsförsäkring

 

Advokaten lämnar rådgivning och hjälper dig att ställa krav mot den som skadat dig eller din egendom. Advokaten företräder dig gentemot skadevållaren och/eller skadevållarens försäkringsbolag och är ombud i tvist vid tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. 

Du kan som regel få rättsskydd i din hemförsäkring eller Statens rättshjälp. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.