Försäkring

Advokat Winn står på din sida i frågor som gäller bland annat

  • skada på villa, bostadsrätt, fritidhus, fordon, båt
  • personskada med ersättning ur trafikförsäkring
  • behandlingsskada med ersättning ur patientförsäkringen
  • sjukpenning, sjukersättning och livränta
  • egendomförsäkring
  • ersättning på grund av brandskada
  • ersättning på grund av trafikskada
  • ersättning ur hemförsäkring

 

Advokaten lämnar rådgivning och hjälper dig att få ut ersättning från försäkringsbolag och Försäkringskassan. Advokaten är ombud i tvist vid nämnd, tingsrätt, hovrätt, Högsta domstolen, förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.

Du kan i vissa fall få rättsskydd i din villa/hemförsäkring, fordonsförsäkring, försäkring hos facket eller Statens rättshjälp.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.