Fastighet 

Advokat Winn står på din sida i frågor som gäller bland annat

  • Köp och försäljning av villa och bostadsrätt
  • Tvist avseende dolda fel
  • Inskrivning
  • Expropriation
  • Bygglov
  • Dispensansökan
  • Nyttjanderätt 
  • Arrende
  • Strandskydd

 

Advokaten lämnar rådgivning och är ombud i tvist med granne eller kommun som handläggs vid lantmäteriet, länsstyrelse, mark- och miljödomstol, Mark- och miljööverdomstolen, tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen 

Du kan som regel få rättsskydd i din villa/hemförsäkring eller Statens rättshjälp.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.