Om advokat Peter Winn

Min uppgift är att värna dina intressen. Lojalitet, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är advokatens och därmed mina kärnvärden. Du som anlitar mig kan känna dig säker på att jag hela tiden ser till just dina intressen och inte tar några som helst andra hänsyn. Jag följer i allt god advokatsed. Min tystnadsplikt är obligatorisk och reglerad i lag. Advokattiteln är en kvalitetsstämpel.

Något om mina meriter:

- Jur kand vid Lunds universitet

- Fil kand i sociologi och rättssociologiu vid Lunds universitet

- Högre Företagsekonomisk utbildning (HFU)

- Språkkunskaper: svenska, engelska och tyska

Information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Nämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat. Innan man vänder dig till nämnden måste man skriftligen ha klagat på sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.