Skadestånd 

Vi står på din sida i frågor som gäller bland annat

  • personskada på grund av brott
  • målsägandebiträde i brottmål
  • skada av hund
  • skada på egendom
  • förmögenhetsskada
  • ersättning ur ansvarsförsäkring

 

Vi lämnar rådgivning och hjälper dig att ställa krav mot den som skadat dig eller det du äger. Vi företräder dig gentemot skadevållarens försäkringsbolag Vi är ombud i tvist vid tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. 

Du kan som regel få rättsskydd i din hemförsäkring eller Statens rättshjälp. Om vi är målsägandebiträde svarar Staten för kostnaden.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.